Yn bresennol

Presenoldeb Elfed Williams

Ystadegau mynychu Elfed Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elfed Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
Private meeting, 12/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
14/07/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,14/07/2023, 10:00 Mynychwyd
30/08/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,30/08/2023, 10:00 Mynychwyd
13/09/2023, 13:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,13/09/2023, 13:00 Mynychwyd
25/09/2023, 11:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 11:00 Mynychwyd
27/10/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,27/10/2023, 10:00 Mynychwyd
14/07/2023, 11:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,14/07/2023, 11:00 Mynychwyd
30/08/2023, 11:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,30/08/2023, 11:30 Mynychwyd
26/10/2023, 15:15 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,26/10/2023, 15:15 Mynychwyd
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Iaith ,27/06/2023, 10:00 Mynychwyd
24/10/2023, 10:00 Pwyllgor Iaith ,24/10/2023, 10:00 Mynychwyd
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Mynychwyd
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Mynychwyd
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Mynychwyd
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Mynychwyd
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd