Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Beca Brown

Ystadegau mynychu Cynghorydd Beca Brown
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Beca Brown
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/07/2023, 10:30 Cyd-Bwyllgor GwE ,12/07/2023, 10:30 Mynychwyd
06/12/2023, 10:30 Cyd-Bwyllgor GwE ,06/12/2023, 10:30 Mynychwyd
04/07/2023, 15:30 CYSAG ,04/07/2023, 15:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2023, 15:30 CYSAG ,21/11/2023, 15:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
Private meeting, 12/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
17/07/2023, 15:30 Fforwm Cyllideb Ysgolion ,17/07/2023, 15:30 Disgwyliedig
14/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,14/09/2023, 10:30 Mynychwyd
09/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,09/11/2023, 10:30 Mynychwyd
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Mynychwyd
11/07/2023, 13:00 Y Cabinet ,11/07/2023, 13:00 Mynychwyd
20/07/2023, 10:00 Y Cabinet ,20/07/2023, 10:00 Mynychwyd
19/09/2023, 13:00 Y Cabinet ,19/09/2023, 13:00 Mynychwyd
10/10/2023, 13:00 Y Cabinet ,10/10/2023, 13:00 Mynychwyd
07/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,07/11/2023, 13:00 Mynychwyd
28/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,28/11/2023, 13:00 Mynychwyd
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd
29/06/2023, 10:00 Ymchwiliad Craffu: Ysgolion Uwchradd Categori 3 Gwynedd ,29/06/2023, 10:00 Disgwyliedig
27/07/2023, 13:30 Ymchwiliad Craffu: Ysgolion Uwchradd Categori 3 Gwynedd ,27/07/2023, 13:30 Disgwyliedig