Yn bresennol

Presenoldeb Menna Baines

Ystadegau mynychu Menna Baines
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Menna Baines
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/09/2021, 14:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,23/09/2021, 14:00 Mynychwyd
23/11/2021, 14:00 CYSAG ,23/11/2021, 14:00 Mynychwyd
01/12/2021, 10:00 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,01/12/2021, 10:00 Disgwyliedig
11/08/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/08/2021, 14:00 Mynychwyd
01/07/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,01/07/2021, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
30/09/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/09/2021, 10:30 Mynychwyd
25/11/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,25/11/2021, 10:30 Disgwyliedig
25/11/2021, 12:00 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,25/11/2021, 12:00 Disgwyliedig
06/09/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/09/2021, 11:00 Mynychwyd
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd
02/12/2021, 13:00 Y Cyngor ,02/12/2021, 13:00 Disgwyliedig