Yn bresennol

Presenoldeb Menna Baines

Ystadegau mynychu Menna Baines
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   79%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   21%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Menna Baines
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/09/2023, 10:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,13/09/2023, 10:30 Mynychwyd
04/07/2023, 15:30 CYSAG ,04/07/2023, 15:30 Mynychwyd
21/11/2023, 15:30 CYSAG ,21/11/2023, 15:30 Mynychwyd
Private meeting, 12/07/2023, 14:00 Mynychwyd
Private meeting, 25/10/2023, 14:00 Mynychwyd
22/06/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,22/06/2023, 10:30 Mynychwyd
21/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
23/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,23/11/2023, 10:30 Mynychwyd
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Iaith ,27/06/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
24/10/2023, 10:00 Pwyllgor Iaith ,24/10/2023, 10:00 Yn bresennol
07/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/09/2023, 10:00 Mynychwyd
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Mynychwyd
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd