Yn bresennol

Presenoldeb Judith Mary Humphreys

Ystadegau mynychu Judith Mary Humphreys
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Judith Mary Humphreys
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/09/2021, 14:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,23/09/2021, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
23/11/2021, 14:00 CYSAG ,23/11/2021, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
01/12/2021, 14:00 Fforwm Ardal Gwyrfai ,01/12/2021, 14:00 Disgwyliedig
10/06/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/06/2021, 10:30 Mynychwyd
21/10/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/10/2021, 10:30 Mynychwyd
12/07/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/07/2021, 11:00 Mynychwyd
06/09/2021, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/09/2021, 11:00 Mynychwyd
29/06/2021, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,29/06/2021, 10:30 Mynychwyd
16/11/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,16/11/2021, 14:00 Mynychwyd
22/06/2021, 10:00 Pwyllgor Iaith ,22/06/2021, 10:00 Disgwyliedig
19/10/2021, 13:00 Pwyllgor Iaith ,19/10/2021, 13:00 Disgwyliedig
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd
02/12/2021, 13:00 Y Cyngor ,02/12/2021, 13:00 Disgwyliedig