Yn bresennol

Presenoldeb Olaf Cai Larsen

Ystadegau mynychu Olaf Cai Larsen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   89%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Olaf Cai Larsen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2022, 10:00 Fforwm Ardal Gwyrfai ,30/11/2022, 10:00 Mynychwyd
11/01/2023, 14:00 Fforwm Craffu ,11/01/2023, 14:00 Mynychwyd
15/09/2022, 09:00 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,15/09/2022, 09:00 Disgwyliedig
20/10/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/10/2022, 10:30 Mynychwyd
08/12/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,08/12/2022, 10:30 Mynychwyd
05/09/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/09/2022, 13:00 Mynychwyd
26/09/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2022, 13:00 Mynychwyd
17/10/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/10/2022, 13:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/11/2022, 13:00 Mynychwyd
28/11/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/11/2022, 13:00 Mynychwyd
19/12/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2022, 13:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
16/01/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/01/2023, 13:00 Mynychwyd
15/11/2022, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,15/11/2022, 13:00 Mynychwyd
10/10/2022, 10:00 Pwyllgor Iaith ,10/10/2022, 10:00 Mynychwyd
11/10/2022, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/10/2022, 14:00 Mynychwyd
28/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,28/10/2022, 10:00 Mynychwyd
25/08/2022, 13:30 Y Cyngor ,25/08/2022, 13:30 Mynychwyd
06/10/2022, 13:00 Y Cyngor ,06/10/2022, 13:00 Mynychwyd
01/12/2022, 13:00 Y Cyngor ,01/12/2022, 13:00 Mynychwyd