Yn bresennol

Presenoldeb Nia Wyn Jeffreys

Ystadegau mynychu Nia Wyn Jeffreys
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   73%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   27%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Nia Wyn Jeffreys
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/10/2022, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,03/10/2022, 16:00 Disgwyliedig
14/07/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,14/07/2022, 10:00 Disgwyliedig
15/07/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,15/07/2022, 10:00 Mynychwyd
28/07/2022, 09:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,28/07/2022, 09:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/10/2022, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/10/2022, 14:00 Mynychwyd
28/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,28/10/2022, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/10/2022, 10:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,25/10/2022, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/11/2022, 14:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,08/11/2022, 14:00 Disgwyliedig
11/10/2022, 17:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,11/10/2022, 17:30 Mynychwyd
18/10/2022, 18:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,18/10/2022, 18:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/06/2022, 13:00 Y Cabinet ,14/06/2022, 13:00 Mynychwyd
28/06/2022, 13:00 Y Cabinet ,28/06/2022, 13:00 Mynychwyd
19/07/2022, 13:00 Y Cabinet ,19/07/2022, 13:00 Mynychwyd
27/09/2022, 13:00 Y Cabinet ,27/09/2022, 13:00 Mynychwyd
04/10/2022, 13:00 Y Cabinet ,04/10/2022, 13:00 Disgwyliedig
25/10/2022, 13:00 Y Cabinet ,25/10/2022, 13:00 Mynychwyd
22/11/2022, 13:00 Y Cabinet ,22/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
23/06/2022, 13:00 Y Cyngor ,23/06/2022, 13:00 Mynychwyd
25/08/2022, 13:30 Y Cyngor ,25/08/2022, 13:30 Mynychwyd
06/10/2022, 13:00 Y Cyngor ,06/10/2022, 13:00 Mynychwyd
01/12/2022, 13:00 Y Cyngor ,01/12/2022, 13:00 Disgwyliedig