Yn bresennol

Presenoldeb Huw Rowlands

Ystadegau mynychu Huw Rowlands
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Huw Rowlands
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
Private meeting, 12/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
13/09/2023, 13:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,13/09/2023, 13:00 Mynychwyd
26/01/2024, 10:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,26/01/2024, 10:30 Disgwyliedig
14/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,14/09/2023, 10:30 Mynychwyd
09/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,09/11/2023, 10:30 Mynychwyd
25/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,25/01/2024, 10:30 Mynychwyd
11/09/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/09/2023, 13:00 Mynychwyd
02/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/10/2023, 13:00 Mynychwyd
23/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/10/2023, 13:00 Mynychwyd
20/11/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/11/2023, 13:00 Mynychwyd
11/12/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/12/2023, 13:00 Mynychwyd
15/01/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,15/01/2024, 13:00 Mynychwyd
05/02/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2024, 13:00 Mynychwyd
07/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/09/2023, 10:00 Mynychwyd
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2023, 10:00 Mynychwyd
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/12/2023, 10:00 Mynychwyd
18/01/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/01/2024, 10:00 Mynychwyd
08/02/2024, 10:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2024, 10:30 Disgwyliedig
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Mynychwyd
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Mynychwyd
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Mynychwyd
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Mynychwyd
07/11/2023, 13:00 Y Cabinet ,07/11/2023, 13:00 Yn bresennol
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd