Yn bresennol

Presenoldeb Elfed Powell Roberts

Ystadegau mynychu Elfed Powell Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Elfed Powell Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
29/11/2021, 16:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,29/11/2021, 16:00 Disgwyliedig
12/10/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,12/10/2021, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/06/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/06/2021, 10:30 Mynychwyd
21/10/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/10/2021, 10:30 Absennol
13/07/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/07/2021, 10:30 Mynychwyd
23/09/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,23/09/2021, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/11/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/11/2021, 10:30 Disgwyliedig
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd
02/12/2021, 13:00 Y Cyngor ,02/12/2021, 13:00 Disgwyliedig