Yn bresennol

Presenoldeb Gwynfor Owen

Ystadegau mynychu Gwynfor Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gwynfor Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
14/11/2022, 13:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,14/11/2022, 13:30 Mynychwyd
18/10/2022, 10:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,18/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
29/07/2022, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,29/07/2022, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/10/2022, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/10/2022, 10:00 Mynychwyd
14/07/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,14/07/2022, 10:00 Mynychwyd
20/10/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/10/2022, 10:30 Mynychwyd
Private meeting, 20/10/2022, 14:00 Mynychwyd
07/07/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Gofal ,07/07/2022, 14:00 Mynychwyd
29/09/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,29/09/2022, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/11/2022, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,10/11/2022, 10:30 Mynychwyd
18/11/2022, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,18/11/2022, 10:30 Disgwyliedig
05/07/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,05/07/2022, 14:00 Mynychwyd
15/11/2022, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,15/11/2022, 13:00 Mynychwyd
20/06/2022, 10:00 Pwyllgor Iaith ,20/06/2022, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2022, 10:00 Pwyllgor Iaith ,10/10/2022, 10:00 Mynychwyd
15/07/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,15/07/2022, 10:00 Mynychwyd
28/07/2022, 09:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,28/07/2022, 09:30 Mynychwyd
11/10/2022, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/10/2022, 14:00 Mynychwyd
28/10/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,28/10/2022, 10:00 Mynychwyd
27/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,27/06/2022, 10:00 Mynychwyd
24/10/2022, 11:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,24/10/2022, 11:00 Mynychwyd
27/06/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,27/06/2022, 10:00 Mynychwyd
24/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,24/10/2022, 10:00 Mynychwyd
23/06/2022, 13:00 Y Cyngor ,23/06/2022, 13:00 Mynychwyd
25/08/2022, 13:30 Y Cyngor ,25/08/2022, 13:30 Mynychwyd
06/10/2022, 13:00 Y Cyngor ,06/10/2022, 13:00 Mynychwyd
01/12/2022, 13:00 Y Cyngor ,01/12/2022, 13:00 Disgwyliedig