Yn bresennol

Presenoldeb Gwynfor Owen

Ystadegau mynychu Gwynfor Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   74%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   26%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gwynfor Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/09/2023, 10:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,13/09/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2023, 13:00 Fforwm Ardal Meirionnydd ,21/11/2023, 13:00 Mynychwyd
25/09/2023, 11:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 11:00 Mynychwyd
19/12/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,19/12/2023, 14:00 Mynychwyd
14/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,14/09/2023, 10:30 Mynychwyd
09/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,09/11/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
25/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,25/01/2024, 10:30 Mynychwyd
21/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2023, 10:30 Mynychwyd
23/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,23/11/2023, 10:30 Mynychwyd
01/02/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,01/02/2024, 10:30 Mynychwyd
01/12/2023, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian ,01/12/2023, 10:30 Mynychwyd
14/11/2023, 13:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,14/11/2023, 13:00 Mynychwyd
24/10/2023, 10:00 Pwyllgor Iaith ,24/10/2023, 10:00 Mynychwyd
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Iaith ,30/01/2024, 10:00 Absennol
07/11/2023, 10:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,07/11/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
29/11/2023, 10:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,29/11/2023, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/02/2024, 16:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,21/02/2024, 16:00 Mynychwyd
25/09/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,25/09/2023, 10:45 Mynychwyd
04/12/2023, 10:45 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,04/12/2023, 10:45 Mynychwyd
25/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,25/09/2023, 10:00 Mynychwyd
04/12/2023, 10:30 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,04/12/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Mynychwyd
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Mynychwyd