Yn bresennol

Presenoldeb Einir Wyn Williams

Ystadegau mynychu Einir Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   12%
Derbyniwyd ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   88%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Einir Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
Private meeting, 12/07/2023, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
Private meeting, 25/10/2023, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/06/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,22/06/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/09/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,21/09/2023, 10:30 Mynychwyd
23/11/2023, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,23/11/2023, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/07/2023, 13:30 Y Cyngor ,06/07/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/09/2023, 13:30 Y Cyngor ,28/09/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/12/2023, 13:30 Y Cyngor ,07/12/2023, 13:30 Derbyniwyd ymddiheuriad