Yn bresennol

Presenoldeb Gwilym Jones

Ystadegau mynychu Gwilym Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gwilym Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/03/2024, 16:00 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,11/03/2024, 16:00 Disgwyliedig
25/01/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,25/01/2024, 10:30 Mynychwyd
21/03/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/03/2024, 10:30 Mynychwyd
22/02/2024, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,22/02/2024, 10:30 Mynychwyd
22/02/2024, 15:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol ,22/02/2024, 15:00 Disgwyliedig
22/03/2024, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian ,22/03/2024, 10:30 Mynychwyd
24/05/2024, 10:30 Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian ,24/05/2024, 10:30 Disgwyliedig
12/03/2024, 10:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi ,12/03/2024, 10:30 Disgwyliedig
27/02/2024, 17:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,27/02/2024, 17:30 Mynychwyd
05/03/2024, 18:00 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,05/03/2024, 18:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/03/2024, 13:30 Y Cyngor ,07/03/2024, 13:30 Mynychwyd
09/05/2024, 13:30 Y Cyngor ,09/05/2024, 13:30 Mynychwyd