Yn bresennol

Presenoldeb Aled Wyn Jones

Ystadegau mynychu Aled Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Aled Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
26/05/2021, 16:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,26/05/2021, 16:00 Disgwyliedig
05/05/2021, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,05/05/2021, 09:30 Mynychwyd
11/06/2021, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,11/06/2021, 09:30 Disgwyliedig
15/10/2021, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,15/10/2021, 09:30 Disgwyliedig
27/05/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,27/05/2021, 10:00 Mynychwyd
17/06/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,17/06/2021, 10:00 Mynychwyd
15/07/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,15/07/2021, 10:00 Mynychwyd
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,14/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
13/07/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,13/07/2021, 10:30 Mynychwyd
23/09/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,23/09/2021, 10:30 Disgwyliedig
24/06/2021, 14:00 Pwyllgor Pensiynau ,24/06/2021, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/10/2021, 13:00 Pwyllgor Pensiynau ,21/10/2021, 13:00 Disgwyliedig
13/05/2021, 13:00 Y Cyngor ,13/05/2021, 13:00 Mynychwyd
28/06/2021, 10:30 Y Cyngor ,28/06/2021, 10:30 Mynychwyd
08/07/2021, 13:00 Y Cyngor ,08/07/2021, 13:00 Mynychwyd
07/10/2021, 13:00 Y Cyngor ,07/10/2021, 13:00 Mynychwyd