Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Y Cabinet, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 5
Dafydd Meurig 6
Ioan Thomas 6
Dilwyn Morgan 6
Elin Walker Jones 6
Craig ab Iago 6
Beca Brown 5
Berwyn Parry Jones 6
Nia Wyn Jeffreys 4
Menna Jones 5