Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 5 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Gethin Glyn Williams 0
Annwen Daniels 1
I. Dilwyn Lloyd 5
W. Roy Owen 0
Elwyn Edwards 5
Owain Williams 5
Louise Hughes 4
Eirwyn Williams 5
Stephen W. Churchman 5
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
Anne Lloyd Jones 5
Mike Stevens 1
Gruffydd Williams 2
Simon Glyn 5
Edgar Wyn Owen 5
Elfed Williams 1
Eric M. Jones 4
Aeron M. Jones 0
Gareth Tudor Morris Jones 5
Menna Baines 1
Judith Mary Humphreys 2
Olaf Cai Larsen 0
Berwyn Parry Jones 5
Huw Gruffydd Wyn Jones 3
Paul John Rowlinson 1
Dylan Bullard 1
Dewi Wyn Roberts 1
Gareth Williams 1
Gareth A. Roberts 5