Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 1
John Pughe Roberts 6
Elwyn Edwards 5
Louise Hughes 3
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 6
Gruffydd Williams 6
Edgar Wyn Owen 6
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 6
Olaf Cai Larsen 5
Huw Wyn Jones 5
Huw Rowlands 6
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 6
Iwan Huws 0
Sasha Williams 0
Delyth Lloyd Griffiths 5
Gareth Coj Parry 6
Kim Jones 1
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 1
Gareth A Roberts 4
Rob Triggs 0