Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Alan Jones Evans 1
Angela Russell 1
Jina Gwyrfai 1
Menna Baines 1
Gareth Williams 1
Elwyn Jones 1
Gwynfor Owen 0
Iwan Huws 0
Meryl Roberts 0
Llio Elenid Owen 0
Rob Triggs 1