Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
John Pughe Roberts 2
Stephen W. Churchman 2
John Brynmor Hughes 1
R Medwyn Hughes 2
Elin Hywel 1
Iwan Huws 1