Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
John Brynmor Hughes 0
R Medwyn Hughes 0
Olaf Cai Larsen 0
Dafydd Davies 0
Elwyn Jones 0
Delyth Lloyd Griffiths 0
Dawn Lynne Jones 0