Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Stephen W. Churchman 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Anne Lloyd-Jones 1
Edgar Wyn Owen 1
Olaf Cai Larsen 1
John Pughe 1
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 1
Menna Jones 1
Beca Roberts 1
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 1