Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Nia Wyn Jeffreys 1
June Jones 1
Gwilym Jones 1