Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu Canolog, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Gareth Tudor Jones 2
Rheinallt Puw 1
Gareth Williams 2
Huw Rowlands 2
Gwynfor Owen 1
Arwyn Herald Roberts 0