Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 0
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 1
Gareth Tudor Jones 2
Rheinallt Puw 1
Gareth Williams 2
Huw Rowlands 1
Elwyn Jones 1
Gwynfor Owen 2
Arwyn Herald Roberts 1