Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
W. Gareth Roberts 0
W. Roy Owen 1
Eryl Jones-Williams 3
Annwen Hughes 3
Angela Russell 3
John Brynmor Hughes 2
Simon Glyn 0
Edgar Wyn Owen 3
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 3
Gareth Tudor Morris Jones 2
Jason Wayne Parry 1
Dafydd Owen 2
Steve Collings 1
Gareth Williams 3
Elwyn Jones 0