Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 1
Stephen W. Churchman 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Robert Glyn Daniels 2
Elin Hywel 2
Elfed Powell Roberts 1
Delyth Lloyd Griffiths 2
Kim Jones 0
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 2
Rob Triggs 1