Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 1
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 0
Stephen W. Churchman 1
Gruffydd Williams 0
Edgar Wyn Owen 1
Robert Glyn Daniels 0
Elin Hywel 0
Elfed Powell Roberts 0
Delyth Lloyd Griffiths 1
Kim Jones 1
Peter Thomas 1
Rhys Tudur 0
Beca Roberts 1
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 0
Gwilym Jones 1
Rob Triggs 0