Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Nia Wyn Jeffreys 1
Elin Hywel 1
Richard Glyn Roberts 0
Gwilym Jones 0
Hefin Underwood 1