Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Angela Russell 0
John Brynmor Hughes 0
Gruffydd Williams 0
Gareth Tudor Jones 0
Gareth Williams 0
Dafydd Davies 0