Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Dafydd Meurig 1
Ioan Thomas 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 1
R Medwyn Hughes 1
Olaf Cai Larsen 1
Nia Wyn Jeffreys 1
June Jones 1
Gwynfor Owen 0
Menna Trenholme 1
Rob Triggs 1