Presenoldeb mewn cyfarfodydd

CYSAG, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 1
Elin Walker Jones 1
Beca Brown 0
Menna Baines 1
Paul John Rowlinson 1
Meryl Roberts 1