Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 1
Gruffydd Williams 1
Elfed Williams 2
Jina Gwyrfai 2
Menna Baines 1
Olaf Cai Larsen 2
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 1
Sasha Williams 2
Peter Thomas 0
Meryl Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2