Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 1
Anne Lloyd-Jones 1
Nia Wyn Jeffreys 1
John Pughe 0
Gwilym Jones 0