Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 0
Dewi Owen 0
Eryl Jones-Williams 0
Louise Hughes 0
Anne Lloyd-Jones 0
Elin Hywel 0
Gwynfor Owen 0
Richard Glyn Roberts 0
Meryl Roberts 0
Elfed Wyn ap Elwyn 0
Gwilym Jones 0