Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Craffu, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 0
Paul John Rowlinson 1
Elin Hywel 0
Elwyn Jones 1