Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 1
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Williams 1
Gareth Williams 2
Gwynfor Owen 1