Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 3
Eryl Jones-Williams 3
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 2
Jina Gwyrfai 3
R Medwyn Hughes 1
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
John Pughe 0
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Sasha Williams 0
Einir Wyn Williams 1
Gareth Coj Parry 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3