Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, 5 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig L. Siencyn 3