Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Ymchwiliad Craffu: Ysgolion Uwchradd Categori 3 Gwynedd, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Beth Lawton 0
Cynghorydd Beca Brown 0
Olaf Cai Larsen 0
Paul John Rowlinson 0
Huw Rowlands 0
Rhys Tudur 0