Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
John Pughe Roberts 0
Stephen W. Churchman 1
John Brynmor Hughes 1
R Medwyn Hughes 1
Elin Hywel 1
Iwan Huws 1
Beca Roberts 0
Fforwm Cyllideb Ysgolion, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 0
Cynghorydd Beca Brown 0
Gwynfor Owen 0
Gwilym Jones 0
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
Dewi Owen 2
John Pughe Roberts 2
Beth Lawton 2
Jina Gwyrfai 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
Olaf Cai Larsen 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 1
Huw Rowlands 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 1
Iwan Huws 1
Sasha Williams 1
Dawn Lynne Jones 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Llio Elenid Owen 1
Gwilym Jones 2
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Angela Russell 2
Anne Lloyd-Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 1
R Medwyn Hughes 2
Olaf Cai Larsen 1
Nia Wyn Jeffreys 2
June Jones 2
Gwynfor Owen 0
Menna Trenholme 2
Rob Triggs 1
Pwyllgor Pensiynau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
John Pughe Roberts 2
Stephen W. Churchman 2
John Brynmor Hughes 1
R Medwyn Hughes 2
Elin Hywel 1
Iwan Huws 1
Y Cabinet, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 7
Dafydd Meurig 6
Ioan Thomas 7
Dilwyn Morgan 6
Elin Walker Jones 7
Craig ab Iago 4
Cynghorydd Beca Brown 7
Berwyn Parry Jones 7
Nia Wyn Jeffreys 7
Huw Rowlands 1
Menna Trenholme 7
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 1
John Pughe Roberts 1
Linda Morgan 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 1
Nigel Pickavance 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 0
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 2
Elin Hywel 2
Dafydd Davies 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 1
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 2
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2