Presenoldeb mewn cyfarfodydd

CYSAG, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 2
Elin Walker Jones 1
Cynghorydd Beca Brown 0
Menna Baines 2
Paul John Rowlinson 2
Meryl Roberts 2
Fforwm Ardal Meirionnydd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Dewi Owen 1
Dilwyn Morgan 1
John Pughe Roberts 1
Linda Morgan 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 0
Louise Hughes 0
Alan Jones Evans 0
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 1
Anne Lloyd-Jones 1
John Pughe 0
Robert Glyn Daniels 0
June Jones 0
Elfed Powell Roberts 1
Gwynfor Owen 1
Delyth Lloyd Griffiths 1
Meryl Roberts 1
Elfed Wyn ap Elwyn 1
Rob Triggs 1
Pwyllgor Cynllunio, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 1
John Pughe Roberts 6
Elwyn Edwards 5
Louise Hughes 3
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 6
Gruffydd Williams 6
Edgar Wyn Owen 6
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 6
Olaf Cai Larsen 5
Huw Wyn Jones 5
Huw Rowlands 6
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 6
Delyth Lloyd Griffiths 5
Gareth Coj Parry 6
Kim Jones 1
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 1
Gareth A Roberts 4
Rob Triggs 0
Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 0
Dewi Owen 1
Eryl Jones-Williams 1
Louise Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 1
Elin Hywel 0
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 1
Meryl Roberts 0
Elfed Wyn ap Elwyn 0
Gwilym Jones 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 2
Stephen W. Churchman 0
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 2
Anne Lloyd-Jones 2
Edgar Wyn Owen 2
Olaf Cai Larsen 2
John Pughe 1
Gwynfor Owen 1
Menna Trenholme 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 2
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Angela Russell 2
Anne Lloyd-Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 1
R Medwyn Hughes 2
Olaf Cai Larsen 1
Nia Wyn Jeffreys 2
June Jones 2
Gwynfor Owen 0
Menna Trenholme 2
Rob Triggs 1
Pwyllgor Safonau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 1
Beth Lawton 2
Anne Lloyd-Jones 2
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 1
Anne Lloyd-Jones 1
Nia Wyn Jeffreys 1
John Pughe 0
Gwilym Jones 0
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 1
John Pughe Roberts 1
Linda Morgan 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 1
Nigel Pickavance 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 0
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 2
Elin Hywel 2
Dafydd Davies 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 1
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 2
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2