Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog, 5 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 1
Annwen Hughes 1
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Williams 5
Gareth Tudor Jones 1
Rheinallt Puw 0
Nia Wyn Jeffreys 0
Huw Rowlands 2
Gwynfor Owen 1
Iwan Huws 0
Sasha Williams 0
Arwyn Herald Roberts 2
Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 1
John Brynmor Hughes 0
Edgar Wyn Owen 1
Elfed Williams 3
Gareth Tudor Jones 1
Gareth Williams 1
Huw Rowlands 1
Arwyn Herald Roberts 1
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 1
Gruffydd Williams 1
Elfed Williams 2
Jina Gwyrfai 2
Menna Baines 1
Olaf Cai Larsen 2
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 1
Sasha Williams 1
Peter Thomas 0
Meryl Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Pwyllgor Trwyddedu Canolog, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 1
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Gareth Tudor Jones 2
Gareth Williams 2
Huw Rowlands 2
Gwynfor Owen 2
Arwyn Herald Roberts 0
Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Alan Jones Evans 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 0
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Gareth Tudor Jones 2
Gareth Williams 2
Huw Rowlands 2
Gwynfor Owen 1
Arwyn Herald Roberts 0
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 3
Dafydd Meurig 3
Ioan Thomas 3
Dewi Owen 3
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 3
Louise Hughes 3
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 3
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 2
Anne Lloyd-Jones 3
Gruffydd Williams 3
Edgar Wyn Owen 3
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 3
Jina Gwyrfai 3
Craig ab Iago 2
Nigel Pickavance 3
Gareth Tudor Jones 3
Cynghorydd Beca Brown 3
R Medwyn Hughes 3
Rheinallt Puw 3
Menna Baines 3
Olaf Cai Larsen 3
Berwyn Parry Jones 3
Huw Wyn Jones 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 3
Gareth Williams 3
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 3
Huw Rowlands 3
June Jones 3
Elin Hywel 3
Dafydd Davies 3
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 3
Iwan Huws 2
Sasha Williams 3
Menna Trenholme 3
Delyth Lloyd Griffiths 3
Dawn Lynne Jones 3
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 3
Peter Thomas 3
Rhys Tudur 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3
Beca Roberts 3
Arwyn Herald Roberts 3
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 3
Gwilym Jones 3
Gareth A Roberts 2
Hefin Underwood 3
Rob Triggs 3
Dylan Fernley 3