Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Gruffydd Williams 1
Gareth Tudor Jones 1
Gareth Williams 1
Dafydd Davies 1
Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Alan Jones Evans 1
Angela Russell 1
Jina Gwyrfai 1
Menna Baines 1
Gareth Williams 1
Elwyn Jones 1
Gwynfor Owen 0
Iwan Huws 0
Meryl Roberts 0
Llio Elenid Owen 0
Rob Triggs 1
Pwyllgor Ardal Dwyfor, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Stephen W. Churchman 0
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Gruffydd Williams 1
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Gareth Williams 1
June Jones 1
Elin Hywel 1
Dafydd Davies 0
Richard Glyn Roberts 1
Rhys Tudur 1
Gwilym Jones 1
Hefin Underwood 0
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
Dewi Owen 2
John Pughe Roberts 2
Beth Lawton 2
Jina Gwyrfai 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
Olaf Cai Larsen 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 1
Huw Rowlands 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 1
Iwan Huws 1
Sasha Williams 1
Dawn Lynne Jones 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Llio Elenid Owen 1
Gwilym Jones 2
Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 3
Eryl Jones-Williams 3
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 2
Jina Gwyrfai 3
R Medwyn Hughes 1
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
John Pughe 0
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Sasha Williams 0
Einir Wyn Williams 1
Gareth Coj Parry 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3
Pwyllgor Cynllunio, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 1
John Pughe Roberts 6
Elwyn Edwards 5
Louise Hughes 3
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 6
Gruffydd Williams 6
Edgar Wyn Owen 6
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 6
Olaf Cai Larsen 5
Huw Wyn Jones 5
Huw Rowlands 6
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 6
Delyth Lloyd Griffiths 5
Gareth Coj Parry 6
Kim Jones 1
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 1
Gareth A Roberts 4
Rob Triggs 0
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 1
Gruffydd Williams 1
Elfed Williams 2
Jina Gwyrfai 2
Menna Baines 1
Olaf Cai Larsen 2
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 1
Sasha Williams 1
Peter Thomas 0
Meryl Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Angela Russell 2
Edgar Wyn Owen 2
Jina Gwyrfai 1
Menna Baines 1
Paul John Rowlinson 2
Huw Rowlands 2
Elwyn Jones 2
Richard Glyn Roberts 2
Meryl Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Rob Triggs 2
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 3
Dafydd Meurig 3
Ioan Thomas 3
Dewi Owen 3
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 3
Louise Hughes 3
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 3
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 2
Anne Lloyd-Jones 3
Gruffydd Williams 3
Edgar Wyn Owen 3
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 3
Jina Gwyrfai 3
Craig ab Iago 2
Nigel Pickavance 3
Gareth Tudor Jones 3
Cynghorydd Beca Brown 3
R Medwyn Hughes 3
Rheinallt Puw 3
Menna Baines 3
Olaf Cai Larsen 3
Berwyn Parry Jones 3
Huw Wyn Jones 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 3
Gareth Williams 3
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 3
Huw Rowlands 3
June Jones 3
Elin Hywel 3
Dafydd Davies 3
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 3
Iwan Huws 2
Sasha Williams 3
Menna Trenholme 3
Delyth Lloyd Griffiths 3
Dawn Lynne Jones 3
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 3
Kim Jones 3
Peter Thomas 3
Rhys Tudur 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3
Beca Roberts 3
Arwyn Herald Roberts 3
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 3
Gwilym Jones 3
Gareth A Roberts 2
Hefin Underwood 3
Rob Triggs 3
Dylan Fernley 3