Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 0
Linda Morgan 0
Alan Jones Evans 1
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
Elin Walker Jones 0
Richard Medwyn Hughes 0
Menna Baines 1
Judith Mary Humphreys 0
Dewi Wyn Roberts 1
CYSAG, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
E. Selwyn Griffiths 1
Richard Medwyn Hughes 0
Menna Baines 1
Judith Mary Humphreys 0
Paul John Rowlinson 1
Dewi Wyn Roberts 0
Fforwm Ardal Gwyrfai, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 0
Sion W. Jones 0
I. Dilwyn Lloyd 0
W. Roy Owen 0
Gareth Wyn Griffith 0
Edgar Wyn Owen 0
Elfed Williams 0
Eric M. Jones 0
Craig ab Iago 0
Beca Brown 0
Kevin Morris Jones 0
Jason Wayne Parry 0
Judith Mary Humphreys 0
Olaf Cai Larsen 0
Peter Antony Garlick 0
Cemlyn Rees Williams 0
Berwyn Parry Jones 0
Elwyn Jones 0
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Mair Rowlands 1
Dewi Owen 2
Beth Lawton 2
Aled Ll. Evans 1
Mike Stevens 1
Alwyn Gruffydd 2
E. Selwyn Griffiths 2
Gareth Tudor Morris Jones 2
Rheinallt Puw 1
Judith Mary Humphreys 2
Olaf Cai Larsen 2
Cemlyn Rees Williams 1
Steve Collings 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Paul John Rowlinson 2
Dewi Wyn Roberts 1
Elfed Powell Roberts 1
Elwyn Jones 2
Pwyllgor Cynllunio, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
Gethin Glyn Williams 0
Annwen Daniels 1
I. Dilwyn Lloyd 6
Elwyn Edwards 6
Owain Williams 6
Louise Hughes 5
Eirwyn Williams 6
Stephen W. Churchman 6
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
Anne Lloyd Jones 6
Mike Stevens 1
Gruffydd Williams 2
Simon Glyn 4
Gareth Wyn Griffith 1
Edgar Wyn Owen 6
Elfed Williams 1
Eric M. Jones 5
Aeron M. Jones 0
Gareth Tudor Morris Jones 6
Menna Baines 1
Judith Mary Humphreys 2
Berwyn Parry Jones 6
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
Paul John Rowlinson 1
Dylan Bullard 0
Dewi Wyn Roberts 1
Gareth A. Roberts 6
Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Mair Rowlands 1
Dewi Owen 2
Annwen Daniels 1
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Anne Lloyd Jones 2
Simon Glyn 0
Edgar Wyn Owen 2
Judith Mary Humphreys 2
Olaf Cai Larsen 2
Dylan Bullard 1
Dewi Wyn Roberts 2
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 1
Hefin Underwood 0
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 0
Elwyn Edwards 0
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 1
Alwyn Gruffydd 1
Elfed Williams 1
Elin Walker Jones 1
Eric M. Jones 0
Beca Brown 1
Kevin Morris Jones 0
Judith Mary Humphreys 1
Olaf Cai Larsen 1
Nia Wyn Jeffreys 0
Elwyn Jones 0
Y Cyngor, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig L. Siencyn 4
Gareth Thomas 3
Mair Rowlands 2
Dafydd Meurig 4
Ioan Thomas 4
W. Gareth Roberts 1
Peredur Jenkins 3
Dewi Owen 4
Gethin Glyn Williams 4
Dilwyn Morgan 4
Annwen Daniels 2
Sion W. Jones 3
John Pughe Roberts 4
I. Dilwyn Lloyd 1
Linda Morgan 3
W. Roy Owen 3
Eryl Jones-Williams 4
Peter Read 3
Annwen Hughes 3
Elwyn Edwards 4
Owain Williams 4
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 4
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 4
Beth Lawton 4
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 4
John Brynmor Hughes 4
Anne Lloyd Jones 4
Aled Ll. Evans 4
Mike Stevens 4
Gruffydd Williams 4
Alwyn Gruffydd 4
E. Selwyn Griffiths 4
Simon Glyn 3
Gareth Wyn Griffith 4
Edgar Wyn Owen 4
Elfed Williams 4
Elin Walker Jones 4
Eric M. Jones 2
Craig ab Iago 4
Aeron M. Jones 4
Nigel Pickavance 4
Gareth Tudor Morris Jones 4
Beca Brown 3
Richard Medwyn Hughes 3
Keith Jones 3
Kevin Morris Jones 4
Catrin Wager 4
Rheinallt Puw 4
Jason Wayne Parry 2
Menna Baines 3
Judith Mary Humphreys 4
Olaf Cai Larsen 3
Dafydd Owen 3
Peter Antony Garlick 4
Cemlyn Rees Williams 4
Berwyn Parry Jones 4
Steve Collings 2
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
Paul John Rowlinson 4
Nia Wyn Jeffreys 4
Dylan Bullard 2
Dewi Wyn Roberts 4
Gareth Williams 4
Robert Glyn Daniels 4
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 4
Gwynfor Owen 3
Aled Wyn Jones 4
Gareth A. Roberts 3
Hefin Underwood 3
Dylan Fernley 1