Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Gwyrfai, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
Edgar Wyn Owen 0
Elfed Williams 1
Craig ab Iago 0
Beca Brown 0
Olaf Cai Larsen 1
Berwyn Parry Jones 0
Huw Rowlands 0
Elwyn Jones 1
Iwan Huws 0
Sasha Williams 0
Menna Jones 0
Dawn Lynne Jones 0
Gareth Coj Parry 1
Kim Jones 0
Peter Thomas 0
Dewi Jones 1
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 1
Fforwm Craffu, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 1
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 1
Olaf Cai Larsen 1
Elin Hywel 1
Kim Jones 0
Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
John Brynmor Hughes 0
Medwyn Hughes 0
Olaf Cai Larsen 0
Dafydd Davies 0
Elwyn Jones 0
Delyth Lloyd Griffiths 0
Dawn Lynne Jones 0
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 2
Louise Hughes 1
Beth Lawton 2
Gruffydd Williams 2
Jina Gwyrfai 2
Gareth Tudor Jones 2
Beca Brown 2
Olaf Cai Larsen 2
Paul John Rowlinson 2
Huw Rowlands 2
Elin Hywel 1
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 2
Sasha Williams 1
Menna Jones 1
Dawn Lynne Jones 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Gwilym Jones 2
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 6
Elwyn Edwards 7
Louise Hughes 3
Anne Lloyd-Jones 7
Gruffydd Williams 7
Edgar Wyn Owen 7
Elin Walker Jones 1
Craig ab Iago 1
Gareth Tudor Jones 7
Medwyn Hughes 0
Olaf Cai Larsen 5
Huw Wyn Jones 6
Gareth Williams 1
John Pughe 0
Huw Rowlands 7
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 5
Delyth Lloyd Griffiths 7
Gareth Coj Parry 6
Kim Jones 2
Rhys Tudur 1
Gwilym Jones 0
Gareth A Roberts 6
Rob Triggs 1
Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dewi Owen 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Stephen W. Churchman 1
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 1
Anne Lloyd-Jones 1
Edgar Wyn Owen 1
Olaf Cai Larsen 1
John Pughe 1
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 1
Menna Jones 1
Beca Roberts 1
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 1
Pwyllgor Iaith, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 0
Gruffydd Williams 1
Elfed Williams 1
Jina Gwyrfai 1
Menna Baines 1
Olaf Cai Larsen 1
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 1
Sasha Williams 1
Peter Thomas 1
Meryl Roberts 1
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 1
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 1
Ioan Thomas 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 2
Beth Lawton 2
Angela Russell 2
Anne Lloyd-Jones 2
Medwyn Hughes 2
Olaf Cai Larsen 2
Nia Wyn Jeffreys 1
June Jones 1
Elwyn Jones 0
Gwynfor Owen 2
Menna Jones 2
Rob Triggs 2
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 3
Dafydd Meurig 3
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 3
John Pughe Roberts 1
Linda Morgan 1
Eryl Jones-Williams 3
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 3
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 2
Alan Jones Evans 1
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 3
John Brynmor Hughes 3
Anne Lloyd-Jones 3
Gruffydd Williams 3
Edgar Wyn Owen 3
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 3
Jina Gwyrfai 3
Craig ab Iago 3
Nigel Pickavance 3
Gareth Tudor Jones 3
Beca Brown 3
Medwyn Hughes 3
Rheinallt Puw 3
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 3
Berwyn Parry Jones 3
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 3
John Pughe 2
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 3
June Jones 2
Elin Hywel 3
Dafydd Davies 3
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 3
Iwan Huws 2
Sasha Williams 2
Menna Jones 3
Delyth Lloyd Griffiths 3
Dawn Lynne Jones 3
Einir Wyn Williams 2
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 2
Peter Thomas 3
Rhys Tudur 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 3
Elfed Wyn ap Elwyn 3
Gwilym Jones 3
Gareth A Roberts 2
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 3
Dylan Fernley 2