Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Apelau Cyflogaeth, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Aeron M. Jones 1
Olaf Cai Larsen 1
Peter Antony Garlick 1
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Paul John Rowlinson 1
Elwyn Jones 1
Aled Wyn Jones 1
Y Cyngor, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig L. Siencyn 4
Gareth Thomas 3
Mair Rowlands 2
Dafydd Meurig 4
Ioan Thomas 4
W. Gareth Roberts 1
Peredur Jenkins 2
Dewi Owen 4
Gethin Glyn Williams 4
Dilwyn Morgan 4
Annwen Daniels 3
Sion W. Jones 2
John Pughe Roberts 4
I. Dilwyn Lloyd 1
Linda Morgan 3
W. Roy Owen 2
Eryl Jones-Williams 4
Peter Read 2
Annwen Hughes 3
Elwyn Edwards 4
Owain Williams 4
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 4
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 4
Beth Lawton 4
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 4
John Brynmor Hughes 4
Anne Lloyd Jones 4
Aled Ll. Evans 4
Mike Stevens 4
Gruffydd Williams 4
Alwyn Gruffydd 4
E. Selwyn Griffiths 4
Simon Glyn 4
Gareth Wyn Griffith 4
Edgar Wyn Owen 4
Elfed Williams 4
Elin Walker Jones 4
Eric M. Jones 2
Craig ab Iago 4
Aeron M. Jones 4
Nigel Pickavance 4
Gareth Tudor Morris Jones 4
Beca Brown 4
Richard Medwyn Hughes 4
Keith Jones 4
Kevin Morris Jones 4
Catrin Wager 4
Rheinallt Puw 4
Jason Wayne Parry 2
Menna Baines 4
Judith Mary Humphreys 4
Olaf Cai Larsen 4
Dafydd Owen 3
Peter Antony Garlick 4
Cemlyn Rees Williams 3
Berwyn Parry Jones 4
Steve Collings 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
Paul John Rowlinson 4
Nia Wyn Jeffreys 4
Dylan Bullard 2
Dewi Wyn Roberts 4
Gareth Williams 4
Robert Glyn Daniels 4
Elfed Powell Roberts 4
Elwyn Jones 4
Gwynfor Owen 2
Aled Wyn Jones 4
Gareth A. Roberts 3
Hefin Underwood 3
Dylan Fernley 1