Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
John Pughe Roberts 0
Stephen W. Churchman 1
John Brynmor Hughes 1
R Medwyn Hughes 1
Elin Hywel 1
Iwan Huws 1
Beca Roberts 0
Fforwm Craffu, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 0
Paul John Rowlinson 1
Elin Hywel 0
Elwyn Jones 1
Pwyllgor Ardal Dwyfor, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Stephen W. Churchman 0
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Gruffydd Williams 1
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Gareth Williams 1
June Jones 1
Elin Hywel 1
Dafydd Davies 0
Richard Glyn Roberts 1
Rhys Tudur 1
Gwilym Jones 1
Hefin Underwood 0
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 2
Annwen Hughes 3
Elwyn Edwards 2
Stephen W. Churchman 3
Gruffydd Williams 3
Edgar Wyn Owen 3
Robert Glyn Daniels 3
Elin Hywel 3
Elfed Powell Roberts 2
Delyth Lloyd Griffiths 3
Kim Jones 0
Peter Thomas 3
Rhys Tudur 3
Beca Roberts 3
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 3
Gwilym Jones 3
Rob Triggs 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 1
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 0
Stephen W. Churchman 1
Gruffydd Williams 0
Edgar Wyn Owen 1
Robert Glyn Daniels 0
Elin Hywel 0
Elfed Powell Roberts 0
Delyth Lloyd Griffiths 1
Kim Jones 1
Peter Thomas 1
Rhys Tudur 0
Beca Roberts 1
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 0
Gwilym Jones 1
Rob Triggs 0
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 1
John Pughe Roberts 7
Elwyn Edwards 6
Louise Hughes 3
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 7
Gruffydd Williams 7
Edgar Wyn Owen 7
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 7
Olaf Cai Larsen 6
Huw Wyn Jones 6
Huw Rowlands 7
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 6
Iwan Huws 0
Sasha Williams 0
Delyth Lloyd Griffiths 6
Gareth Coj Parry 7
Kim Jones 1
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 1
Gareth A Roberts 5
Rob Triggs 0
Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 0
Dewi Owen 1
Eryl Jones-Williams 1
Louise Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 1
Elin Hywel 0
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 1
Meryl Roberts 0
Elfed Wyn ap Elwyn 0
Gwilym Jones 1
Pwyllgor Pensiynau, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Ioan Thomas 1
John Pughe Roberts 2
Stephen W. Churchman 2
John Brynmor Hughes 1
R Medwyn Hughes 2
Elin Hywel 1
Iwan Huws 1
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Nia Wyn Jeffreys 1
Elin Hywel 1
Richard Glyn Roberts 0
Gwilym Jones 0
Hefin Underwood 1
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 3
Dafydd Meurig 3
Ioan Thomas 3
Dewi Owen 3
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 3
Louise Hughes 3
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 3
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 1
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 2
Anne Lloyd-Jones 3
Gruffydd Williams 3
Edgar Wyn Owen 3
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 3
Jina Gwyrfai 3
Craig ab Iago 2
Nigel Pickavance 3
Gareth Tudor Jones 3
Cynghorydd Beca Brown 3
R Medwyn Hughes 3
Rheinallt Puw 3
Menna Baines 3
Olaf Cai Larsen 3
Berwyn Parry Jones 3
Huw Wyn Jones 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 3
Gareth Williams 3
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 3
Huw Rowlands 3
June Jones 3
Elin Hywel 3
Dafydd Davies 3
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 3
Iwan Huws 2
Sasha Williams 3
Menna Trenholme 3
Delyth Lloyd Griffiths 3
Dawn Lynne Jones 3
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 3
Kim Jones 3
Peter Thomas 3
Rhys Tudur 3
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3
Beca Roberts 3
Arwyn Herald Roberts 3
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 3
Gwilym Jones 3
Gareth A Roberts 2
Hefin Underwood 3
Rob Triggs 3
Dylan Fernley 3