Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 2
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 1
Stephen W. Churchman 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Robert Glyn Daniels 2
Elin Hywel 2
Elfed Powell Roberts 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Kim Jones 0
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 1
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 2
Rob Triggs 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 0
Annwen Hughes 0
Elwyn Edwards 0
Stephen W. Churchman 0
Gruffydd Williams 0
Edgar Wyn Owen 0
Robert Glyn Daniels 0
Elin Hywel 0
Elfed Powell Roberts 0
Delyth Lloyd Griffiths 0
Kim Jones 0
Peter Thomas 0
Rhys Tudur 0
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 0
Llio Elenid Owen 0
Gwilym Jones 0
Rob Triggs 0
Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Peter Thomas 0
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 1
John Pughe Roberts 6
Elwyn Edwards 7
Louise Hughes 4
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 7
Gruffydd Williams 7
Edgar Wyn Owen 7
Jina Gwyrfai 1
Craig ab Iago 1
Gareth Tudor Jones 7
Cynghorydd Beca Brown 1
Olaf Cai Larsen 6
Huw Wyn Jones 7
Huw Rowlands 7
Elin Hywel 4
Elwyn Jones 6
Iwan Huws 0
Sasha Williams 0
Delyth Lloyd Griffiths 7
Gareth Coj Parry 7
Peter Thomas 1
Beca Roberts 0
Gareth A Roberts 6
Rob Triggs 0
Pwyllgor Iaith, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Alan Jones Evans 0
Elfed Williams 2
Jina Gwyrfai 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 1
Gwynfor Owen 1
Richard Glyn Roberts 0
Sasha Williams 0
Peter Thomas 1
Meryl Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 0
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 1
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 0
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 2
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 1
Nigel Pickavance 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 2
Elin Hywel 2
Dafydd Davies 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 1
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 2
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2