Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Ardal Dwyfor, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eirwyn Williams 0
Stephen W. Churchman 1
Anwen J. Davies 0
Angela Russell 1
John Brynmor Hughes 1
Gruffydd Williams 1
Jina Gwyrfai 1
Gareth Tudor Jones 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Gareth Williams 1
June Jones 1
Elin Hywel 1
Dafydd Davies 0
Richard Glyn Roberts 1
Rhys Tudur 1
Gwilym Jones 1
Hefin Underwood 1
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Dewi Owen 3
John Pughe Roberts 3
Beth Lawton 3
Jina Gwyrfai 2
Gareth Tudor Jones 3
Cynghorydd Beca Brown 1
Olaf Cai Larsen 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 2
Huw Rowlands 3
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 3
Iwan Huws 3
Sasha Williams 0
Menna Trenholme 2
Dawn Lynne Jones 3
Rhys Tudur 3
Dewi Jones 3
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 2
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 2
Stephen W. Churchman 1
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Robert Glyn Daniels 0
Elin Hywel 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 0
Delyth Lloyd Griffiths 2
Kim Jones 1
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 2
Rob Triggs 0
Pwyllgor Cynllunio, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dafydd Meurig 0
John Pughe Roberts 7
Elwyn Edwards 7
Louise Hughes 4
Stephen W. Churchman 1
Anwen J. Davies 1
Anne Lloyd-Jones 7
Gruffydd Williams 7
Edgar Wyn Owen 7
Elin Walker Jones 1
Gareth Tudor Jones 7
R Medwyn Hughes 0
Rheinallt Puw 0
Olaf Cai Larsen 6
Huw Wyn Jones 6
Gareth Williams 0
John Pughe 1
Huw Rowlands 7
Elin Hywel 3
Elwyn Jones 7
Delyth Lloyd Griffiths 7
Gareth Coj Parry 5
Kim Jones 1
Rhys Tudur 2
Arwyn Herald Roberts 0
Gareth A Roberts 7
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 0
Eirwyn Williams 1
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 1
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 2
Nigel Pickavance 1
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 2
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 1
Elin Hywel 1
Dafydd Davies 1
Elfed Powell Roberts 1
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 2
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 2
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 0
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2
Ymchwiliad Craffu: Ysgolion Uwchradd Categori 3 Gwynedd, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Beth Lawton 0
Cynghorydd Beca Brown 0
Olaf Cai Larsen 0
Paul John Rowlinson 0
Huw Rowlands 0
Rhys Tudur 0