Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Ioan Thomas 1
Dewi Owen 3
John Pughe Roberts 3
Beth Lawton 3
Jina Gwyrfai 3
Gareth Tudor Jones 3
Cynghorydd Beca Brown 2
Olaf Cai Larsen 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 1
Huw Rowlands 3
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 2
Sasha Williams 1
Menna Trenholme 1
Dawn Lynne Jones 3
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 3
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 3
Pwyllgor Craffu Gofal, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 3
Eryl Jones-Williams 2
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 3
Jina Gwyrfai 3
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 3
Menna Baines 2
John Pughe 0
Elwyn Jones 3
Gwynfor Owen 3
Sasha Williams 0
Einir Wyn Williams 1
Gareth Coj Parry 2
Dewi Jones 3
Meryl Roberts 3
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 0
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 0
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 1
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 0
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 2
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 1
Nigel Pickavance 2
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 2
Elin Hywel 2
Dafydd Davies 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 1
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 0
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 2
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2