Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Iaith, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
John Pughe Roberts 2
Elwyn Edwards 2
Eirwyn Williams 1
Aled Ll. Evans 2
Gruffydd Williams 1
Alwyn Gruffydd 2
Elfed Williams 3
Elin Walker Jones 1
Eric M. Jones 1
Jina Gwyrfai 1
Beca Brown 1
Kevin Morris Jones 0
Menna Baines 1
Judith Mary Humphreys 2
Olaf Cai Larsen 3
Nia Wyn Jeffreys 2
Elwyn Jones 1
Gwynfor Owen 0
Richard Glyn Roberts 1
Sasha Williams 1
Peter Thomas 0
Meryl Roberts 1
Llio Elenid Owen 1
Elfed Wyn ap Elwyn 1
Y Cyngor, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 3
Gareth Thomas 1
Mair Rowlands 1
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 3
W. Gareth Roberts 0
elfed 1
Dewi Owen 2
Gethin Glyn Williams 1
Dilwyn Morgan 3
Annwen Daniels 1
Sion W. Jones 1
John Pughe Roberts 3
I. Dilwyn Lloyd 0
Linda Morgan 3
Eryl Jones-Williams 3
Peter Read 1
Annwen Hughes 3
Elwyn Edwards 2
Owain Williams 1
Louise Hughes 2
Eirwyn Williams 2
Stephen W. Churchman 3
Beth Lawton 3
Linda Ann Jones 3
Anwen J. Davies 2
Angela Russell 3
John Brynmor Hughes 3
Anne Lloyd-Jones 3
Aled Ll. Evans 1
Mike Stevens 1
Gruffydd Williams 2
Alwyn Gruffydd 1
E. Selwyn Griffiths 1
Simon Glyn 1
Gareth Wyn Griffith 1
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 2
Elin Walker Jones 3
Eric M. Jones 1
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 3
Aeron M. Jones 1
Nigel Pickavance 2
Gareth Tudor Jones 3
Beca Brown 3
Medwyn Hughes 2
Keith Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Catrin Wager 1
Rheinallt Puw 3
Jason Wayne Parry 1
Menna Baines 2
Judith Mary Humphreys 1
Olaf Cai Larsen 3
Dafydd Owen 1
Peter Antony Garlick 1
Cemlyn Rees Williams 1
Berwyn Parry Jones 3
Steve Collings 1
Huw Wyn Jones 3
Paul John Rowlinson 3
Nia Wyn Jeffreys 3
Dylan Bullard 1
Dewi Wyn Roberts 1
Gareth Williams 1
John Pughe 2
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 2
Elin Hywel 2
Dafydd Davies 2
Elfed Powell Roberts 3
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 3
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 2
Sasha Williams 2
Menna Jones 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 1
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 1
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 2
Beca Roberts 1
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Aled Wyn Jones 1
Gareth A Roberts 3
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 3