Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Fforwm Ardal Meirionnydd, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Dewi Owen 1
Dilwyn Morgan 1
John Pughe Roberts 1
Linda Morgan 1
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 0
Louise Hughes 1
Alan Jones Evans 0
Beth Lawton 1
Linda Ann Jones 1
Anne Lloyd-Jones 1
John Pughe 1
Robert Glyn Daniels 0
Elfed Powell Roberts 1
Gwynfor Owen 1
Delyth Lloyd Griffiths 1
Meryl Roberts 1
Elfed Wyn ap Elwyn 0
Rob Triggs 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Linda Morgan 1
Annwen Hughes 2
Elwyn Edwards 2
Stephen W. Churchman 1
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Robert Glyn Daniels 0
Elin Hywel 2
Elfed Powell Roberts 2
Elwyn Jones 0
Delyth Lloyd Griffiths 2
Kim Jones 1
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 1
Beca Roberts 0
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Gwilym Jones 2
Rob Triggs 0
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Ioan Thomas 2
Angela Russell 2
Jina Gwyrfai 3
R Medwyn Hughes 2
Menna Baines 3
Paul John Rowlinson 3
Huw Rowlands 3
Elwyn Jones 1
Richard Glyn Roberts 3
Meryl Roberts 3
Elfed Wyn ap Elwyn 3
Rob Triggs 2
Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 1
Dafydd Meurig 1
Ioan Thomas 0
Eryl Jones-Williams 1
Annwen Hughes 1
Beth Lawton 1
Angela Russell 1
Anne Lloyd-Jones 1
R Medwyn Hughes 0
Olaf Cai Larsen 1
Nia Wyn Jeffreys 1
June Jones 0
Gwynfor Owen 1
Menna Trenholme 1
Rob Triggs 0
Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Eryl Jones-Williams 1
Louise Hughes 0
Nia Wyn Jeffreys 1
June Jones 0
Rob Triggs 0
Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Dyfrig Siencyn 2
Dafydd Meurig 2
Ioan Thomas 2
Dewi Owen 2
Dilwyn Morgan 2
John Pughe Roberts 2
Linda Morgan 2
Eryl Jones-Williams 2
Annwen Hughes 1
Elwyn Edwards 2
Louise Hughes 0
Eirwyn Williams 1
Alan Jones Evans 2
Stephen W. Churchman 2
Beth Lawton 2
Linda Ann Jones 2
Anwen J. Davies 1
Angela Russell 2
John Brynmor Hughes 1
Anne Lloyd-Jones 2
Gruffydd Williams 2
Edgar Wyn Owen 2
Elfed Williams 1
Elin Walker Jones 2
Jina Gwyrfai 2
Craig ab Iago 2
Nigel Pickavance 1
Gareth Tudor Jones 2
Cynghorydd Beca Brown 2
R Medwyn Hughes 2
Rheinallt Puw 2
Menna Baines 2
Olaf Cai Larsen 2
Berwyn Parry Jones 2
Huw Wyn Jones 2
Paul John Rowlinson 2
Nia Wyn Jeffreys 2
Gareth Williams 2
John Pughe 2
Robert Glyn Daniels 2
Huw Rowlands 2
June Jones 1
Elin Hywel 1
Dafydd Davies 1
Elfed Powell Roberts 1
Elwyn Jones 2
Gwynfor Owen 2
Richard Glyn Roberts 2
Iwan Huws 2
Sasha Williams 2
Menna Trenholme 2
Delyth Lloyd Griffiths 2
Dawn Lynne Jones 2
Einir Wyn Williams 2
Gareth Coj Parry 2
Kim Jones 0
Peter Thomas 2
Rhys Tudur 2
Dewi Jones 2
Meryl Roberts 1
Beca Roberts 2
Arwyn Herald Roberts 2
Llio Elenid Owen 2
Elfed Wyn ap Elwyn 2
Gwilym Jones 2
Gareth A Roberts 1
Hefin Underwood 2
Rob Triggs 2
Dylan Fernley 2